Zgolj načrtno delo prinaša rezultate v nogometu

Načrtovanje in organizacija trenažnega procesa je zahtevno delo. Navezuje se tako na to, kaj v nogometnem klubu želimo doseči z otroki, kot tudi na delo posameznega nogometnega trenerja. V kakšni meri bo nogometni trener prenesel dogovorjene smernice na igrišče pa je odvisno od njega kot posameznika in njegovega načrtovanja trenažnega procesa.


 

Osnova uspešnega dela nogometnega trenerja je dobro načrtovanje trenažnega procesa, kar pomeni, da nogometni trener opravi didaktično-metodično členitev trenažnega procesa in zagotovi pogoje ter razmere, da bo trenažni proces potekal sistematično organizirano, po načelih, pravilih in zakonitostih didaktike in

Metodike športa in nogometa.

Trenerjeva naloga je, da organizira, načrtuje trening. To pomeni, da odloča o strategijah igralčevega učenja in mišljenja, razvijanju določenih vrst igralčevega znanj in oblikah igralčevega delovanja v času nogometnega treninga.

Ko načrtujemo trenažni proces, se moramo zavedati, katera znanja pričakujemo v okviru predpisanih klubskih ciljev.

 

Zato je zelo pomembno, da ima nogometni klub narejen kurikulum, učni načrt ali program dela z mladimi pri nogometu.

 

Pri pripravi načrta za sezono moramo izhajati iz dejstva, da mora biti igralec neprestano motiviran, čim bolj samostojen pri raziskovanju, odkrivanju in analiziranju svojega napredka. Nogometni trener pa naj ga pri tem podpira in vodi, da bo igralec čim bolj prihajal do lastnih spoznanj in dosegel cilj.

Pri načrtovanju moramo biti pozorni na to, katere cilje (kognitivne, psihomotorične in afektivne) naj igralec doseže, kako bomo organizirali proces uresničevanja zastavljenih ciljev in kako bomo preverili doseganje ciljev.

 

Načrtovanje trenažnega procesa je v veliki meri povezano z individualnostjo, tako nogometnega trenerja, z vsemi svojimi osebnostnimi značilnostmi in spoznanji, ki vplivajo na njegovo razmišljanje, reagiranje, načrtovanje in treniranje, kot tudi igralca, kateremu se trenažni proces prilagaja.

 

Vendar vsi igralci v ekipi tvorijo povezano celoto, kateri se mora trener po najboljših močeh prilagoditi in načrtovati ter njim primerno načrtovati in izvajati trening. Ker gre za večje število posameznikov, lahko pride do odstopanj v njihovem razvoju, mišljenju, osvajanju in sposobnostih, mora biti nogometni trener zelo prilagodljiv ter ustvarjalen, da doseže najboljši možni rezultat treniranja.

 

Če vaša ekipa še nima narejenega načrta in ste v fazi pripravi vam svetujemo knjigo:

ACADEMY TRAINING PROGRAM U9-15 BOOK SET

                  

 

Ti dve knjigi sta komplet sezonskih programov za vaš klub in vam ponujata neverjetnih 88 poglavij na 156 straneh, ki jih sestavlja 440 vaj za starostne skupine med U9-15.

Nogometni trenerji italijanskega sloga Mirko Mazzantini (AFC Fiorentina) in Simone Bombardieri (Empoli FC) sta profesionalna trenerja na akademijah z dolgoletnimi izkušnjami.

 

 

 

 

Napiši svoje mnenje