Pravni pogoji

 

 

 

Pred uporabo strani spletne strani 24 ur nogometa si pozorno preberite navodila.

PODATKI O LASTNIKU 24 UR NOGOMETA

Ime podjetja : Jožek Špilak, projektno vodenje, s.p.
Sedež : Ulica ob progi 59, 9000 Murska Sobota
GSM : 031 677 070
e-naslov : jozekspilak@gmail.com

VPIS V POSLOVNI REGISTER:
Številka: 316-03-02297-2013/2
Datum: 2.7.2013

Uporabljamo slike, ki so prostodostopne in brezplačne na:
www.freedigitalphotos.net
freeimages.com
www.weebly.com

www.pixabay.com


Splošni pogoji uporabe

Kot uporabnik (naprej se moški spol smatra za žensko in moškega) spletne strani www.24ur-nogomet.com se strinjaš s temi splošnimi pogoji pri obiskovanju oziroma uporabi te spletne strani, ali pri registriranju kot član.
Lastnik lahko kadarkoli spremeni te pogoje. Popravljena različica bo v veljavi trideset (30) dni po objavi na tej spletni strani.

Podatki profila, blogi, slike, posnetki in druge javne informacije

Noben javni podatek ne sme kršiti nobenega zakona. S tem se izrecno strinjaš in si odgovoren (skladno z javnim in kazenskim pravom) za podatke, besedila, slike, posnetke, ki jih objaviš.
Noben podatek, ki ga naložiš ali objaviš, ne sme kršiti avtorskih pravic, patentov, blagovnih znamk ali poslovnih skrivnosti ali pravic lastništva, intelektualne lastnine, osebnih ali javnih pravic tretje osebe.
Noben podatek, ki ga naložiš, ne sme biti zavajajoč, grozeč, obrekovalen ali napadalen.
Pritožbeni postopek
Kakršnekoli neprimerne ali nezakonite informacije/javne podatke, najdene na www.24ur-nogomet.com moraš čimprej prijaviti na 24ur.nogomet@gmail.com
Če www.24ur-nogomet.com meni, da je tvoja pritožba glede vsebine, ki jo je objavil drug član, upravičena, bomo vse žaljive vsebine odstranili (besedilo, slike, informacije ali podatke).
Pritožbeni postopek je v skladu s členom 14 direktive EU 2000/31/ES o elektronskem poslovanju.


Odgovornost
www.24ur-nogomet.com si pridržuje vse pravice in ne prevzema nobene odgovornosti. www.24ur-nogomet.com ne daje nikakršnega eksplicitnega ali implicitnega jamstva glede zanesljivosti, varnosti ali priporočljive narave storitve.
Vse pravice so pridržane, razen tistih, ki so izrecno zavrnjene. www.24ur-nogomet.com zavrača vsakršno odgovornost in omejuje svojo odgovornost glede vsebine ali narave objav oziroma škode, ki lahko iz tega izhaja, na najmanjšo možno pravno stopnjo.
www.24ur-nogomet.com ne more zagotoviti in ne zagotavlja, da bo delovanje strani neprekinjeno in brez napak. www.24ur-nogomet.com ne daje nikakršnih zagotovil glede rezultatov uporabe te Spletne strani niti glede zanesljivosti ali natančnosti informacij, ki so na njej.
www.24ur-nogomet.com ne daje nikakršnih zagotovil glede delovanja te strani, informacij, vsebine, gradiva ali izdelkov, ki so predstavljeni na tej strani. www.24ur-nogomet.com v okviru zakonskih pooblastil zavrača vsakršno zagotovilo, eksplicitno ali implicitno, med drugim vključno z implicitnimi zagotovili glede možnosti prodaje in primernosti v določen namen.
www.24ur-nogomet.com ne more nositi odgovornosti za kakršnokoli škodo, ki bi nastala zaradi uporabe te spletne strani, med drugim vključno z neposredno ali posredno škodo.
Kot uporabnik v celoti in brez zadržkov sprejemaš polno odgovornost za vse informacije, ki jih objaviš in/ali vse dejavnosti v svojem profilu ali skupini. Odgovoren si ne samo za stvari, ki jih objaviš na svoji strani, blogu, galeriji slik itd., temveč tudi za komentarje in odgovore, ki jih drugi objavijo na tvoji strani, profilu.
Povezave do drugih spletnih strani, vključno z oglasi (bannerji), gumbi in besedilnimi povezavami, so v odgovornosti lastnika povezave. www.24ur-nogomet.com lahko prepreči povezavo do drugih spletnih strani in jih kazensko preganja, če niso v skladu z osebno, normalno in nekomercialno uporabo.

Opozorila in smernice
Vsak član naj bi prebral in razumel vsa opozorila in smernice te Spletne strani. Za vsako nadaljnjo uporabo te Spletne strani po opozorilu se bo štelo, da se izvaja izrecno v skladu s temi dokumenti.

Drugi pogoji
Drugi pogoji nekaterih storitev, kot so pravila obnašanja, izjava o zasebnosti, opozorila, licenčna programska oprema in cene nastavitev, so dodatki k tem pogojem.
Z objavo prispevka na www.24ur-nogomet.com se strinjaš, da ga lahko lastnik www.24ur-nogomet.com koristi v komercialne namene.
Z objavo prispevka na www.24ur-nogomet.com se strinjaš, da za prispevek ne boš dobil plačila ali druge protivrednosti.Jurisdikcija
Navedena Pravila in pogoje uporabe storitev in odnose med  www.24ur-nogomet.com in uporabnikom ureja pravo Republike Slovenije. Za vsak spor, ki izhaja iz ali je povezan s temi Pravili in pogoji uporabe storitev ali iz uporabe Storitev je pristojno sodišče v Murski Soboti, Slovenija. .

Uporabnik priznava, da so za vse informacije, podatki, programska oprema - software, glasbe, zvoki, fotografije, slike, video vsebine, sporočila ali za katero koli drugo vsebino (»Vsebina«), ki je javno dostopna ali zasebno prenesena, odgovorne edino in izključno osebe, od katerih ta vsebina izvira. To pomeni, da je izključno Uporabnik, in ne www.24ur-nogomet.com, edina odgovorna oseba za katerokoli vsebino, ki je naložena, objavljena, poslana preko elektronske pošte ali kako drugače prenesena ali širjena preko Strani. www.24ur-nogomet.com ne more na noben način nadzorovati Vsebine posredovane ali širjene preko Storitev in posledično ne zagotavlja zakonitosti, resničnosti, pravilnosti ali kakovosti te Vsebine. Uporabnik priznava in se strinja, da med uporabo Storitev, in kljub natančnim pravilom, ki jih določa www.24ur-nogomet.com, lahko pride v stik z Vsebino, ki je žaljiva, nedostojna ali kako drugače sporna. V nobenem primeru in iz nobenega razloga www.24ur-nogomet.com ne bo odgovoren za takšno Vsebino, in niti za primere morebitnih napak v Vsebini, ali za morebitne škode, ki se pojavijo kot posledica uporabe Vsebine, ki je dostopna, poslana preko elektronske pošte ali kako drugače prenesena in širjena preko Storitev.

Uporabnik se obvezuje, da ne bo uporabljal Storitev za:


a) nalaganje, objavo, pošiljanje preko elektronske pošte ali drugačno prenašanje in širjenje Vsebine, ki je nezakonita, škodljiva, ki ogroža, zlorablja, vznemirja, obrekuje in/ali žali in je vulgarna, opolzka, invazivna v posameznikovo zasebnost ter rasno, etnično ali kako drugače sporna;
b) povzročitev škode na kakršenkoli način mladoletnim osebam;
c) lažno predstavljanje svoje identitete ali kakršnokoli drugačno prikrivanje svojih odnosov z drugimi;
d) kreiranje naslovov ali druge vrste manipuliranja z identifikacijskimi znaki ali znamenji, z namenom  ponarejevanja izvora Vsebine posredovane ali širjene preko Storitev;
e) nalaganje, objavljanje, pošiljanje preko elektronske pošte ali drugo vrsto prenašanja ali širjenja Vsebine, za katero nima pravice prenašanja ali širjenja na podlagi določb zakonodaje, pogodbe ali zaradi fiduciarnega razmerja (na primer pridržane informacije, zaupne informacije pridobljene v okviru delovnega razmerja, ali zaščitene s sporazumom o zaupnosti);
f) izvajanje dejavnosti framing-a vsebin Storitev;
g) nalaganje, objavljanje, pošiljanje preko elektronske pošte ali druge vrste prenašanja ali širjenja Vsebine, ki predstavlja kršitev patentov, blagovnih znamk, poslovnih skrivnosti, avtorskih pravic ali drugih pravic industrijske in/ali intelektualne lastnine tretjih oseb (»Pravice«);
h) nalaganje, objavljanje, pošiljanje preko elektronske pošte ali druge vrste prenašanja ali širjenja reklamnih vsebin, promocijskega materiala, »junk« elektronske pošte, »spam« elektronske pošte, verižnih pisem, piramidnih shem ali kakršnekoli druge oblike neželenega ali nepooblaščenega oglaševanja,
i) nalaganje, objavljanje, pošiljanje preko elektronske pošte ali druge vrste prenašanja ali širjenja kakršnegakoli materiala, ki vsebuje viruse ali druge računalniške kode, datoteke ali programe, ki so kreirani za namerno prekinitev, uničenje ali omejitev delovanja katerekoli programske opreme – software-a, strojne opreme - hardware-a ali telekomunikacijskih orodij tretjih oseb;
j) motenje normalnega poteka dialogov oz. komuniciranja, povzročanje prikazovanja vsebin na zaslonu s hitrostjo, pri kateri drugi uporabniki Storitev ne morejo slediti objavam ali kako drugače delovati na takšen način, da negativno vplivajo na zmožnost drugih uporabnikov pri komunikaciji v realnem času;
k) oviranje ali motenje Storitev, strežnikov ali omrežij, povezanih s Storitvami, delovanje v nasprotju z katerimkoli izmed pogojev, postopkov ali predpisov omrežij, povezanih s Storitvami;
l) kršenje, namerno ali nenamerno, veljavnih zakonov ali uredb;
m) zalezovanje ali drugo vrsto nadlegovanja tretjih oseb;
n) zbiranje ali shranjevanje osebnih podatkov drugih Uporabnikov, brez njihovega izrecnega dovoljenja.

Lastnik www.24ur-nogomet.com si pridržuje pravico, da objavljen prispevek odstrani.


Murska Sobota, 20. 2. 2016

 

 

 

Booking.com